top of page

FOR BEBOERE I

AKSISEBODEN BORETTSLAG

Aksiseboden borettslag består av 69 leiligheter, og ble ferdig bygget i 1981. Aksiseboden har seks gateadresser: Sverdrups gate 19 og Sverdrups gate 21, med 17 leiligheter på hver adresse. Trondheimsveien 32 og 34, samt Skjelderups gate 10, med ni leiligheter på hver adresse, og Skjelderups gate 12 med åtte leiligheter.

Beskjed til vaktmester? Send en e-post til vaktmesterkontakt@

aksiseboden.no

Trenger du flere systemnøkler eller nøkkelbrikker? 

Send e-post til
nokkel@aksiseboden.no

Kontakt styret@aksiseboden.no ved tilbakemelding på søppelhåndtering eller renhold.

Kildesortering

Diverse Avtaler:

30.11.2023

ØKNING i FELLESUTGIFTER

Fellesutgiftene i Aksiseboden borettslag justeres opp med 4,8% fra 01.01.24, tilsvarende Norges Banks forventning til konsumprisindeksen (KPI) for 2024.

Som vedtatt på ekstraordinær generalforsamling vil borettslaget våren 2024 ta opp et lån begrenset oppad til 3 200 000 for å utbedre takene på Sverdrups Gate 19 og 21. Arbeidet vil starte i april/mai. Styret legger opp til en gradvis økning i husleien for å ta høyde for de økte lånekostnadene. Den første økningen vil komme 01.01.24 og dekke 30% av de økte lånekostnadene. Neste økning kommer fra 01.04 og dekker ytterligere 30%. Etter at lånet er utbetalt vil husleien økes slik at hele lånekostnaden dekkes. 

Det presiseres at prosentsatsen gjelder andel av nytt lån og er ikke en prosent av nåværende fellesutgifter.

Vennligst ta kontakt om det skulle være noen spørsmål.

24.11.2023

Styret minner om Røykvarseldagen den 1ste desember. Vi oppfordrer alle til å sjekke sine røykvarselere - skifte batteri der det er mulig, kjøpe ny varsler hvis nødvendig - samt sjekke tilstanden på øvrig brannslokkingsutstyr - feks utløpsdato på brannslokker og kjøpe ny hvis nødvendig.

18.09.2023

Porten mellom Skjelderups gt 12 og Sverdrups gt 19 falt sammen i helgen. Styret har bedt Bygårdsservice om å se på dette og utføre reparasjon snarest mulig. 

11.08.2023

Husleieøkningene som vi opplever for tiden skyldes den generelle renteøkningen Norge har for tiden som fører til høyere rente på borettslagets lån.

Nyhetsarkiv 

About & Subscribe

Dugnad 2023 blir over 2 dager, 13 mai fra kl 14 og 22 juni.

13 Mai blir det fokus på rengjøring og klargjøring for maling og beising til dugnadens 2 dag. Se mer detaljer i lenken nedenfor

De mekaniske portene er sårbare, og må ikke åpnes eller lukkes med makt. 

Hver enkelt beboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt.

bottom of page