top of page

FOR BEBOERE I

AKSISEBODEN BORETTSLAG

Aksiseboden borettslag består av 69 leiligheter, og ble ferdig bygget i 1981. Aksiseboden har seks gateadresser: Sverdrups gate 19 og Sverdrups gate 21, med 17 leiligheter på hver adresse. Trondheimsveien 32 og 34, samt Skjelderups gate 10, med ni leiligheter på hver adresse, og Skjelderups gate 12 med åtte leiligheter.

Beskjed til vaktmester? Send en e-post til vaktmesterkontakt@

aksiseboden.no

Trenger du flere systemnøkler eller nøkkelbrikker? 

Send e-post til
nokkel@aksiseboden.no

Kontakt styret@aksiseboden.no ved tilbakemelding på søppelhåndtering eller renhold.

Kildesortering

30.05.2023

Nabovarsel ifm tilrettelegging av sykkelsti

24.05.2023

Bankforbindelse

Bygårdsservice - luking og stell

Lekeplassen

Boning

Les mer 

About & Subscribe

Dugnad 2023 blir over 2 dager, 13 mai fra kl 14 og 22 juni.

13 Mai blir det fokus på rengjøring og klargjøring for maling og beising til dugnadens 2 dag. Se mer detaljer i lenken nedenfor

De mekaniske portene er sårbare, og må ikke åpnes eller lukkes med makt. 

Hver enkelt beboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt.

bottom of page