top of page

Dugnad

STOR DUGNAD

Dugnad vår 2023

Dugnaden i vår blir delt over to dager. Det blir servert boller brus/øl.

13 mai fra kl 14.

Aktiviteter: 

Vask og fjerning av grønske/skitt  fra gjerder i bakgården (ved nr21 og gjerde mellom lekeplass og nr 10) og ved inngangspartiene.

Vask av vinduer i trappegangene nr 10, 12 , 32 og 34. 19 og 21 er allerede tatt av en frivillig- - supre greier!!

Vask av utemøbler.

(Utemøblene trenger ettersyn og vedlikehold og en frivillig har meldt seg til å ta det i etterkant av dugnaden.)

Fjerning av planter og annet som hindrer maling av murene, hvis tid og nok oppmøte - fjerne løs maling på murer som enkelt kan males (dvs murer som ikke krever reparasjoner før de males). 

22 juni - ettermiddag.

Feie og sope i fellesarealer - som f.eks bod-ganger, kjellere etc.

 

Styret har observert at det er plantet busker ved nr 32 - disse vil dessverre måtte fjernes da de over tid vil bli for store.

Beising av de gjerder/rekkverk som ble rengjort 13 mai og i tillegg trapp mellom nr 19 og 21. (den må rengjøres rett i forkant pga at den er i daglig bruk) Det vil bli bestilt elektrisk lift som vil stå i bakgården mellom nr 19 og 12 for beising av de rekkverk/gjerder som er vanskelig tilgjengelige/for høye. Det vil være fint om noen kan melde seg som frivillige til å ta den beisejobben som krever lift, både pga opplæring i bruk av liften og også at beising til en viss grad er væravhengig. Hvis det regner for mye den 22 - så må vi beise en av de andre dagene i den uka.

Det kommer containere/kasser, både for ordinært, elektrisk og farlig avfall.

Disse blir stående noen dager. Vær snill å kast i riktig container/kasse - se merking.

Til slutt: Det planlegges feiing av garasjene mandag 19 juni. Dato bekreftes senere. Før den dato må alt av løse gjenstander fjernes fra garasjene og alle plasser må være tomme den datoen det feies. Gjenstander som ikke er fjernet vil bli kastet. Det vil komme oppslag nærmere datoen.

Generelt om dugnader i borettslaget vårt:

Vanligvis holdes det én stor dugnad i året. Da utføres vedlikeholdsarbeid som må til for å forhindre forfall. På dugnadene kan man feie, luke, male, rydde - det er oppgaver både for store og små. Dugnadene er en mulighet til å bli kjent med naboer, og dugnader er også med på å holde husleia nede. Hvis ikke vi som bor her gjør dette arbeidet, må vi betale andre til å gjøre det. Økte utgifter gir høyere husleie. Når budsjettet tillater det, leier styret også inn en container samtidig som vi har den årlige dugnaden. Da kan beboere bli kvitt skrot og skrammel som hoper seg opp.

bottom of page