top of page

Garasjeplass

Garasjeansvarlig i styret kan kontaktes via epost til garasje@aksiseboden.no


Borettslaget har to garasjer, én med inngang fra Skjelderups gate 10, én med inngang fra baksiden av Sverdrups gate 19. Flere av parkeringsplassene har ladestasjon for elbil. Fremleie av parkeringsplasser er ikke tillatt, det er bare leiekontrakter inngått med styret som er gyldige. Det er anledning for den som ikke er borettshaver å leie plass. Dersom det er mangel på plasser, vil utenforstående plasser bli oppsagt for å skaffe plass til dem som bor i borettslaget. Dersom det er ledige plasser, er det anledning til å leie inntil to p-plasser pr leilighet. Men plass nr to vil bli oppsagt dersom beboere uten p-plass melder inn behov.

bottom of page