top of page

Nøkler og nøkkelbrikker

Hvis man trenger flere systemnøkler eller nøkkelbrikker, må man sende epost til
nokkel@aksiseboden.no

 

Nøkkelbrikker koster for tiden 300 kroner pr stk, systemnøkler koster 350
kroner. Nøkler og brikker må forhåndsbetales. Når man har sendt en epost, vil man få informasjon fra nøkkelansvarlig i styret om hvordan man skal betale. Først når betalingen er dokumentert, kan man få nye nøkler eller brikker. Dersom en nøkkelbrikke har sluttet å virke, skal man også sende epost til samme adresse. Den som er nøkkelansvarlig i styret kan reprogrammere brikken. Det er gratis.

 

MERK: Det er bare borettshavere, altså de som eier leiligheten, som har anledning til å bestille nøkler og brikker. Leieboere kan ikke selv bestille nøkler, men må be leilighetens eier om å gjøre dette.

bottom of page