top of page

Nyhetsbrev

Nytt fra styret - oppdateres etter hvert styremøte, ca 1x måned

30.06.2023

Vi minner om at det er den enkelte beboers ansvar å ha røykvarslere som fungerer. Foreta rutinemessig sjekk og skift batteri eventuelt kjøp ny varsler ved behov.

27.06.2023

Pga havari av feiemaskin ble ikke garasjene ferdig feiet. Bygårdsservice kommer innom og gjør jobben ferdig. Det er ikke nødvendig å flytte bilene.

12.06.2023

Sommeren har meldt sin ankomst og med den behov for vanning og stell. Vær obs på å ikke overvanne i balkongkasser og lignende - tenk på de under.

 

Det er også sendt ut vanningsrestriksjoner fra kommunen - i hht denne er bruk av slange ikke tillatt.

Vi minner også om dugnaden 22 juni. 

Vi ønsker alle riktig en God Sommer!

30 mai 2023

Borettslaget har mottatt nabovarsel vedr tilrettelegging for sykkelstier bla i Sofienberggata. Ingen direkte arbeider i våre gater, men det blir sikkert mer trykk på gateparkering og muligens noe mer biltrafikk i anleggsperioden. Interesserte kan lese nabovarselet her

24 mai 2023

Borettslaget skifter bank til DnB pga bedre betingelser. Dette får ingen konsekvenser for fellesutgiftene.

Det har vært oppstartsvansker med Bygårdsservice som skal utføre vedlikehold og gartnertjenester. De har lovet å komme sterkere tilbake. Styret følger opp.

Lekeplassen ble ødelagt ifm baderomsrenoveringen. Bygårdsservice skal utføre reparasjonen men pga vansker med å få tak i riktig type stolper så må vi avvente noe tid. Styret følger opp.

Boning i fellesarealer vil bli foretatt i uke 24 - fom mandag 12 tom torsdag 15 juni. Se detaljer for hvert bygg på oppslag. Alt løst må fjernes fra fellesarealer. Ting som ikke fjernes blir satt utenfor inngangsdørene. 

bottom of page