top of page

Vaktmester

VIL DU GI EN BESKJED TIL VAKTMESTER?


Send en epost til vaktmesterkontakt@aksiseboden.no


Vaktmesteren har faste oppgaver hos oss. Dersom han blir pålagt flere oppgaver, må de betales ekstra. Derfor skal alle beskjeder til vaktmesteren

gå gjennom styret.

bottom of page